Board of Assessors Members

                
 

Jeff Bennett.jpg                Jeff Bennett - Chairman

  Ralph Powers             Ralph Powers - Assessor

                                      
IMG_0798       Andrea Lawson - Assessor

Top Level Press Photo (002)       Martin McCormack - Assessor    

Kathleen pic (2)    Kathleen Haller - Assessor
                                                                          
                                                                   
   

 
 
 

For more information, 

contact the Glynn County Board of Assessors at 912 554-7093